eea_sif_logo


Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par mazākumtautību skolām Latvijā, tā vairojot pilsoniskās sabiedrības informētību par integrācijas iespējām mazākumtautību skolu audzēkņiem un veicinot labās prakses piemēru popularizēšanu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apkopot kontaktinformāciju par 146 mazākumtautību skolām, sagatavot rakstus, izveidot publicēšanas grafiku;
- sagatavot rakstus un intervijas laikraksta „Izglītība un Kultūra” pielikumiem, izdot pielikumus;
- sagatavot un izdot grāmatu “Mazākumtautību skolas Latvijā”;
- organizēt mazākumtautību skolu forumu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izdota grāmata "Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā" (2000 eks., 160 lpp.);
- Izdoti 22 laikraksta "Izglītība un kultūra" informatīvi analītiskie pielikumi "Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā" (kopā par 116 mazākumtautību skolām, katrs 4-6 lpp.). Informācija pieejama arī www.izglitiba-kultura.lv/mazakumtautibu-skolas;
- Sarīkots forums mazākumtautību skolu pārstāvjiem (97 dalībnieki);
- Sagatavotas 3 preses relīzes medijiem.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 31513.84 LVL / 44 840.15 EUR
Izlietotais grants: 21947.08 LVL / 31 227.88 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-12/24
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība IKK"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Statuss: Pabeigts