esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par mazākumtautību skolām Latvijā, tā vairojot pilsoniskās sabiedrības informētību par integrācijas iespējām mazākumtautību skolu audzēkņiem un veicinot labās prakses piemēru popularizēšanu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apkopot kontaktinformāciju par 146 mazākumtautību skolām, sagatavot rakstus, izveidot publicēšanas grafiku;
- sagatavot rakstus un intervijas laikraksta „Izglītība un Kultūra” pielikumiem, izdot pielikumus;
- sagatavot un izdot grāmatu “Mazākumtautību skolas Latvijā”;
- organizēt mazākumtautību skolu forumu.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izdota grāmata "Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā" (2000 eks., 160 lpp.);
- Izdoti 22 laikraksta "Izglītība un kultūra" informatīvi analītiskie pielikumi "Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā" (kopā par 116 mazākumtautību skolām, katrs 4-6 lpp.). Informācija pieejama arī www.izglitiba-kultura.lv/mazakumtautibu-skolas;
- Sarīkots forums mazākumtautību skolu pārstāvjiem (97 dalībnieki);
- Sagatavotas 3 preses relīzes medijiem.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Регионы: Visa Latvija
Грант: 31513.84 LVL / 44 840.15 EUR
Использованный грант: 21947.08 LVL / 31 227.88 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-12/24
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība IKK"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
Cтатус: проект осуществлён