esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Interneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integrācijas tēmām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir izveidot populāru interneta resursu ar kopīgu, etniski jauktu auditoriju, sniedzot saistošu informāciju par Latvijas sabiedrības daudzveidību, etniskās integrācijas un kultūru dialoga procesiem, veicinot sapratni un sadarbību informācijas izplatīšanā un viedokļu apmaiņā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot interneta žurnālu (nodrošināt materiāl-tehnisko bāzi, izstrādāt web dizainu, sagatavot (uzrakstīt, tulkot) un publicēt izvēlētos materiālus;
- organizēt dažādus tikšanās pasākumus un seminārus ar mērķa grupām;
- īstenot interneta žurnāla popularizēšanas pasākumus.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidots portāls www.polilogi.lv ar 10 sadaļām, sagatavoti 7 numuri un 36 autoru raksti (aizsniegti 30000 elektroniskā žurnāla lasītāji);
- Noorganizēti 10 pasākumi ar skolēniem un studentiem par interneta žurnālu un integrāciju sabiedrībā;
- Reklāma un baneri izvietoti interneta mājas lapās www.latvijasakcijas.lv; www.jaunatneslietas.lv; www.dialogi.lv; www.rkg.lv; www.rsu.lv.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Грант: 33333.27 LVL / 47 428.97 EUR
Использованный грант: 25701.31 LVL / 36 569.67 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-24/25
Исполнитель проекта: Dialogi.lv
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.dialogi.lv
Cтатус: проект осуществлён