esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas latviešu un poļu tautu kultūrā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir veicināt kultūras dialogu starp dažādu tautību skolēniem, iepazīstot šo tautu kultūras un sadzīves tradīcijas, vienlaicīgi nodrošināt savas tautas kultūras vērtību attīstību un saglabāšanu, stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts organizēt Bērzgales pamatskolas un Rēzeknes poļu vidusskolas skolēnu kopīgas aktivitātes – dažādu gadskārtu svētku svinēšanu un radošās darbnīcas, ievērojot latviešu, latgaliešu un poļu tautas tradīcijas.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 latviešu un poļu tautu gadskārtu tradīcijām veltīti pasākumi (aktivitātes): „Ziemassvētki” (80 dalībnieki/50 skatītāji), „Aizgavēņi” (80 dalībnieki/20 skatītāji), „Lieldienas (Wielkaha)” (80 dalībnieki/20 skatītāji), „Kopīgais un atšķirīgais latviešu un poļu tautu kultūrā” (81 dalībnieks/30 skatītāji);
- Noorganizētas 9 meistardarbnīcas, kurās izgatavoti poļu tautas svētku rotājumi un apskatītas tautas tradīcijas;
- Izgatavoti tautas tērpi deju kolektīviem: latviešu (9 pāriem, pilns komplekts) un poļu (9 pāriem, atsevišķas tērpu daļas, kurpes un zābaki);
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta vairākos laikrakstos - 2 raksti „Rēzeknes Vēstis”, 3 raksti „Vietējā Latgales Avīze”, informatīvā avīze „Bērzgales ziņas” (4 izdevumi 300 eks.), kā arī Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Skolēni,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Грант: 9085.77 LVL / 12 927.89 EUR
Использованный грант: 7844.78 LVL / 11 162.12 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/3-1/29
Исполнитель проекта: Bērzgales pamatskola (Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde)
Партнер: Rēzeknes poļu vidusskola
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён