Home > Sources of funding

eea_sif_logo


Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas latviešu un poļu tautu kultūrā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir veicināt kultūras dialogu starp dažādu tautību skolēniem, iepazīstot šo tautu kultūras un sadzīves tradīcijas, vienlaicīgi nodrošināt savas tautas kultūras vērtību attīstību un saglabāšanu, stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts organizēt Bērzgales pamatskolas un Rēzeknes poļu vidusskolas skolēnu kopīgas aktivitātes – dažādu gadskārtu svētku svinēšanu un radošās darbnīcas, ievērojot latviešu, latgaliešu un poļu tautas tradīcijas.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 latviešu un poļu tautu gadskārtu tradīcijām veltīti pasākumi (aktivitātes): „Ziemassvētki” (80 dalībnieki/50 skatītāji), „Aizgavēņi” (80 dalībnieki/20 skatītāji), „Lieldienas (Wielkaha)” (80 dalībnieki/20 skatītāji), „Kopīgais un atšķirīgais latviešu un poļu tautu kultūrā” (81 dalībnieks/30 skatītāji);
- Noorganizētas 9 meistardarbnīcas, kurās izgatavoti poļu tautas svētku rotājumi un apskatītas tautas tradīcijas;
- Izgatavoti tautas tērpi deju kolektīviem: latviešu (9 pāriem, pilns komplekts) un poļu (9 pāriem, atsevišķas tērpu daļas, kurpes un zābaki);
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta vairākos laikrakstos - 2 raksti „Rēzeknes Vēstis”, 3 raksti „Vietējā Latgales Avīze”, informatīvā avīze „Bērzgales ziņas” (4 izdevumi 300 eks.), kā arī Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Pupils,Ethnic minorities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Grant awarded: 9085.77 LVL / 12 927.89 EUR
Grant spent: 7844.78 LVL / 11 162.12 EUR
Project number: 2009.LV0061/3-1/29
Project Promoter: Bērzgales pamatskola (Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde)
Partner(s): Rēzeknes poļu vidusskola
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://n/a
Status: Pabeigts