eea_sif_logo


Jauniešu nometne "[email protected]" alternatīvai etnisko kultūru izpratnei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību labvēlīgos sociālos, kultūras un informācijas apstākļos dažādu tautību jauniešiem. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- noorganizēt jauniešu nometni (10 dienas) Valkas pilsētā, kurā 40 jaunieši tiks aktīvi iesaistīti dažādās kultūras aktivātēs (teātra izrāde, diskusijas, izbraukumi utt.)
- sagatavot un izdot CD, kurā atspoguļoti projekta gaita un rezutlāti (radītā izrāde, mūzika, māksla u.c.), un izplatīt to citās kopienās un skolās.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta 10 dienu nometne dažādu tautību jauniešiem „[email protected]” (40 jaunieši no Valkas un Valgas pilsētām, apkārtējiem pagastiem). Nometnes ietvaros tapusi teātra izrāde, muzikālie un mākslas darbi, dažādi interaktīvi un interkomunikatīvi pasākumi;
- Sagatavots un izplatīts CD (200 eks.) par nometni un iestudētās lugas "Ferma" izrādi;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija izplatīta ģimnāzijas un vietējā radio, laikrakstā „Ziemeļlatvija”. Noorganizētas diskusijas Valkas ģimnāzijas mājas lapā).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Jaunieši,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 10581.10 LVL / 15 055.55 EUR
Izlietotais grants: 9458.77 LVL / 13 458.62 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/3-11/30
Projekta īstenotājs: Valkas ģimnāzija
Uzsākšanas datums: 01.12.2009.
Pabeigšanas datums: 15.04.2010.
Telefons: 64707271
Fakss: 64707271
WWW adrese: http://www.valkasgimnazija.lv
Statuss: Pabeigts