eea_sif_logo


"Bāka". Līvu jaunieši glābj savas valodas nākotni

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir veicināt līvu jauniešu identitātes stiprināšanu, valodas līmeņa celšanu un motivācijas veidošanu, vēl aktīvāku to iesaistīšanos savu kopienu etniskā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt festivāla filmēšanas un festivāla norises scenārijus;
- organizēt Līvu radošo festivālu „Bāka”;
- sagatavot un īstenot filmēšanas procesu, nofilmētā materiāla samontēšana līdz DVD izveidei;
- informēt sabiedrību par projekta norisi un aktivitātēm.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdz tiražēšanai izveidots apjomīgs DVD par līvu tautas kultūru „Bojk 2010” (2h 20) (prezentēts lībiešu pasākumos Kolkā, Dundagā, Rīgā);
- Izveidots māksliniecisks foto materiāls;
- Noorganizēts līvu radošais festivāls-nometne „Bāka” (17 līvu jaunieši no dažādām Latvijas vietām)
- Veicināta sadarbība līvu organizāciju starpā – Līvu savienība, Līvu fonds, Lībiešu kultūras centrs;
- Veikti plaši publicitātes pasākumi (preses relīzes nosūtītas visiem lielākajiem Latvijas ziņu portāliem; publikācijas bijušas www.diena.lv, www.talsuvestis.lv, www.livones.lv, www.jaunatneslietas.lv, www.dundaga.lv, www.auseklis.lv, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Talsu Vēstis”, „Dundadznieks”, „Auseklis”, žurnālā „Air Baltic”, Igaunijas laikrakstā „Hiiu Leht”. Sniegta intervija TV raidījumā „Abi labi”).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Vidzemes region,Kurzemes region
Grant awarded: 21470.29 LVL / 30 549.47 EUR
Grant spent: 18930.83 LVL / 26 936.14 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-21/31
Project Promoter: Līvu fonds
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.03.2010.
Phone: 29253227
www: http://www.livones.lv
Status: Pabeigts