esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


"Bāka". Līvu jaunieši glābj savas valodas nākotni

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir veicināt līvu jauniešu identitātes stiprināšanu, valodas līmeņa celšanu un motivācijas veidošanu, vēl aktīvāku to iesaistīšanos savu kopienu etniskā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt festivāla filmēšanas un festivāla norises scenārijus;
- organizēt Līvu radošo festivālu „Bāka”;
- sagatavot un īstenot filmēšanas procesu, nofilmētā materiāla samontēšana līdz DVD izveidei;
- informēt sabiedrību par projekta norisi un aktivitātēm.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdz tiražēšanai izveidots apjomīgs DVD par līvu tautas kultūru „Bojk 2010” (2h 20) (prezentēts lībiešu pasākumos Kolkā, Dundagā, Rīgā);
- Izveidots māksliniecisks foto materiāls;
- Noorganizēts līvu radošais festivāls-nometne „Bāka” (17 līvu jaunieši no dažādām Latvijas vietām)
- Veicināta sadarbība līvu organizāciju starpā – Līvu savienība, Līvu fonds, Lībiešu kultūras centrs;
- Veikti plaši publicitātes pasākumi (preses relīzes nosūtītas visiem lielākajiem Latvijas ziņu portāliem; publikācijas bijušas www.diena.lv, www.talsuvestis.lv, www.livones.lv, www.jaunatneslietas.lv, www.dundaga.lv, www.auseklis.lv, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Talsu Vēstis”, „Dundadznieks”, „Auseklis”, žurnālā „Air Baltic”, Igaunijas laikrakstā „Hiiu Leht”. Sniegta intervija TV raidījumā „Abi labi”).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Видземскый регион,Курземскый регион
Грант: 21470.29 LVL / 30 549.47 EUR
Использованный грант: 18930.83 LVL / 26 936.14 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-21/31
Исполнитель проекта: Līvu fonds
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.03.2010.
Tелефон: 29253227
www: http://www.livones.lv
Cтатус: проект осуществлён