eea_sif_logo


"Bāka". Līvu jaunieši glābj savas valodas nākotni

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veicināt līvu jauniešu identitātes stiprināšanu, valodas līmeņa celšanu un motivācijas veidošanu, vēl aktīvāku to iesaistīšanos savu kopienu etniskā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt festivāla filmēšanas un festivāla norises scenārijus;
- organizēt Līvu radošo festivālu „Bāka”;
- sagatavot un īstenot filmēšanas procesu, nofilmētā materiāla samontēšana līdz DVD izveidei;
- informēt sabiedrību par projekta norisi un aktivitātēm.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdz tiražēšanai izveidots apjomīgs DVD par līvu tautas kultūru „Bojk 2010” (2h 20) (prezentēts lībiešu pasākumos Kolkā, Dundagā, Rīgā);
- Izveidots māksliniecisks foto materiāls;
- Noorganizēts līvu radošais festivāls-nometne „Bāka” (17 līvu jaunieši no dažādām Latvijas vietām)
- Veicināta sadarbība līvu organizāciju starpā – Līvu savienība, Līvu fonds, Lībiešu kultūras centrs;
- Veikti plaši publicitātes pasākumi (preses relīzes nosūtītas visiem lielākajiem Latvijas ziņu portāliem; publikācijas bijušas www.diena.lv, www.talsuvestis.lv, www.livones.lv, www.jaunatneslietas.lv, www.dundaga.lv, www.auseklis.lv, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Talsu Vēstis”, „Dundadznieks”, „Auseklis”, žurnālā „Air Baltic”, Igaunijas laikrakstā „Hiiu Leht”. Sniegta intervija TV raidījumā „Abi labi”).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Vidzeme,Kurzeme
Piešķirtais grants: 21470.29 LVL / 30 549.47 EUR
Izlietotais grants: 18930.83 LVL / 26 936.14 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-21/31
Projekta īstenotājs: Līvu fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.03.2010.
Telefons: 29253227
WWW adrese: http://www.livones.lv
Statuss: Pabeigts