Home

Starpkultūru komunikācija 2011

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

3_valstu_pied

Projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” izstrāde un ieviešana” īstenošana
Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Granta līguma Nr.IF/2009/3.1./22 ietvaros

 

Par projektu

Информация о проекте

Aktualitātes

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa, SIF Projektu nodaļas programmu koordinatore
Tel. 67078187
e-pasts:

  • Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas Granta līguma Nr.IF/2009/3.1./22 par projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” izstrāde un ieviešana” īstenošanu ietvaros.
  • Finansējums piešķirts no Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).
  • Par materiāla saturu pilnībā atbild „Sabiedrības integrācijas fonds”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas oficiālo viedokli.
  • Eiropas Komisijas tīmekļa vietne attiecībā uz Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu: http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm