eea-norway


3.atlase

Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
Meklēt projektus
Projekti: 9 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Zemnieku saeimaAtjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi
2.Ventspils Augsto tehnoloģiju parksKosmosa tehnoloģijas - iespējas izglītībai un ekonomikas attīstībai
3.Resursu centrs sievietēm "Marta"Atbalsta centrs ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm
4.Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"Funkcionālās un radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām
5.Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejaInovatīvu risinājumu ieviešana bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrācijai izglītības sistēmā un sabiedrībā
6.Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā
7.Karitatīvās aprūpes brīvprātīgo darbinieku asociācijaSociālās rehabilitācijas un attīstības programma "Mirjama", sievietēm, kuras drīzumā atbrīvosies no ieslodzījuma vietas
8.Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrsPārrobežu sadarbības veicināšana līdzsvarotas ekonomikas attīstībai, sekmējot pašvaldību darbinieku izglītošanu, labas prakses pieredzes veicināšanu starp Daugavpils rajona un Dānijas pašvaldībām un institūcijām
9.Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja""Sociālās adaptācijas modelis bērniem un jauniešiem ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem ģimenei tuvinātos apstākļos