Начало > Источники финансирования

eea-norway


4.atlase

Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)
Поиск проектов

2009.gada 13.maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana NVO darbības atbalsta programmā, kas tiek finansēta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu ietvaros. Kopā saņemti 75 projektu iesniegumi, no kuriem 42 iesniegumi saņemti no nacionāla mēroga organizācijām un 33 projekti no vietējā mēroga organizācijām.

Pieejamais finansējums šajā programmā ir 168 501 eiro, no kuriem 50% ir rezervēti nacionāla mēroga organizācijām un 50% - vietēja mēroga organizācijām. Finansējums vienai organizācijai ir no 9000 līdz 24 000 eiro gadā, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un finansiālā atbalsta saņēmēji būs zināmi š.g. septembra sākumā.

Projektu iesniegumu vērtēšanas indikatīvais laika grafiks.

2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.609 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums” (informācijai)

Gatavojot iesniegumu granta saņemšanai, Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties un ņemt vērā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmu 2008.-2012.gadam", kā arī EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu izstrādātās vadlīnijas:

Biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu kopsavilkums par projekta iesnieguma sagatavošanu.

Проекты: 14 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latvijas Lauku sieviešu apvienībaLatvijas Lauku sieviešu apvienības darbības atbalsts
2.Latvijas Lauku sieviešu apvienībaLatvijas Lauku sieviešu apvienības darbības atbalsts
3.Pasaules dabas fondsNodibinājuma "Pasaules dabas fonds" ieguldījums pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā un stiprināšanā vides interešu aizstāvības un dabas aizsardzības jomā
4.Pasaules dabas fondsNodibinājuma "Pasaules dabas fonds" ieguldījums pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā un stiprināšanā vides interešu aizstāvības un dabas aizsardzības jomā
5.Vides aizsardzības klubsVides aizsardzības kluba darbība un attīstība
6.Vides aizsardzības klubsVides aizsardzības kluba darbība un attīstība
7.Izglītības biedrība "Imanta"Izglītības biedrības “Imanta” pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma
8.Izglītības biedrība "Imanta"Izglītības biedrības “Imanta” pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma
9.Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"Atbalsts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „HARITAS” darbībai
10.Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"Atbalsts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „HARITAS” darbībai
11.Baltā mājaFinansiālais atbalsts Biedrības "Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009-2011
12.Baltā mājaFinansiālais atbalsts Biedrības "Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009-2011
13.CULTURELABVidzemes reģiona kompetences centrs “Culturelab”
14.CULTURELABVidzemes reģiona kompetences centrs “Culturelab”