Home > News > News archive > Civic society strengthening support programme 2011 > Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprin[..]

sif-jauns-kras


Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” ietvaros, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 22 000. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 16.maijs plkst. 17.00 Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 personīgi vai pa pastu (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju).

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 11.maijam.

Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” konkursa nolikums (informācijai)

1.pielikums: Grantu shēmas sasniedzamie rezultāti (informācijai)

2.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

3.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

Prezentācija par grantu shēmas pamatnosacījumiem

Biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu kopsavilkums (papildināts 12.05.2011)