Home > Sources of funding

eea-norway


„Projekta pieteikuma sagatavošana Vidzemes reģiona daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar dzirdes traucējumiem izveidei Valmierā”

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia,Vidzeme Region,Valmiera
Amount of Grant Awarded: 12 671,76 EUR EUR / 8 905.76 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Vājdzirdīgo asociācija"
Legal address: L.Paegles iela 5/7, Valmiera, LV - 4200
Duration of the project: 5 mēneši