Home > Sources of funding

eea-norway


"Priekšnoteikumu sagatavošana multifunkcionālas apmācību programmas ieviešanai Banku augstskolā un konsorcija paplašināšana projekta iesnieguma sagatavošanai"

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia,Rīga
Amount of Grant Awarded: 17 030,07 EUR EUR / 11 968.80 LVL;
Project Promoter: SIA "Baltijas datoru akadēmija"
Legal address: Elizabetes iela 65, Rīga, LV - 1050
Duration of the project: 6 mēneši