eea-norway


"EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto projektu konkursa kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Īstenotāja statuss: cits
Reģioni: Visa Latvija,Rīga
Piešķirtais finansējums: 19 613,42 EUR EUR / 13 784.39 LVL;
Projekta īstenotājs: Pārtikas un Veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs
Juridiskā adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV - 1076
Īstenošanas ilgums: 7 mēneši