Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > Prakse > Par kultūras mantojuma saglabāšanu pašu spēkiem![..]

eea-norway


Par kultūras mantojuma saglabāšanu pašu spēkiem!

"Koka arhitektūra ir kā slēptā pērle, tās vērtība ir ekoloģiskajā dzīvesveidā, smalkajās sīkdetaļās un proporcijās", raksta biedrība "Oleru muiža" projekta iesniegumā. Organizācijas un tās biedru pārliecība un vēlme to parādīt arī citiem ir tik stipra, ka pēc atbalsta nesaņemšanas EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumentu "NVO fonda" programmas "NVO projektu programma" pirmajā konkursā projekts tiek uzlabots un iesniegts atkārtoti nākamajā konkursā. Organizācijas neatlaidība un biedru aizrautība ir spilgts piemērs tam, ka projektu, ņemot vērā projekta vērtētāju norādes un komentārus, iespējams uzlabot un iegūt finansējumu ideju īstenošanai.

Projekta vadītāja Ieva Zemīte, komentējot paveikto, norāda: "Sadarbībai pieteicās Rūjienas pilsētas dome, līdz ar to projekts ieguva spēcīgu partneri - pieredzējis grāmatvedis, informācijas izplatīšana caur TIC, pamatojums tehnisko resursu iespējām u.c. Mums (NVO) ir prieks, ka izdevās iesaistīt pašvaldību problēmas apzināšanā, savukārt Dome šobrīd lepojas ar izveidoto pastkaršu komplektu "Rūjienas koka apbūve", kas ir guvis plašu sabiedrības atzinību. Veiktās izmaiņas starp pirmajā kārtā neapstiprināto pieteikumu un īstenoto pieteikumu tikai bagātināja projektu." Turklāt projekta iesniegšana nākamajā konkursā sniedza vēl vienu, neplānotu labumu - "esam ļoti apmierināti ar projekta ieviešanas laiku, kura aktivitātes ļoti labi saskanēja ar gadalaikiem".

Oleru muiža atrodas Valmieras rajona Jeru pagastā, 140 kilometrus no Rīgas. Muiža pirmo reizi dokumentos minēta 1588.gadā. Pašreizējais Valmieras rajona Oleru muižas ansamblis celts 18.gadsimta 80.-90.gados. Muižas kungu mājā 20.gadsimta 80.gados vairākās telpās atklāti unikāli 18.gadsimta beigu sienu gleznojumi, kas iekļauti Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Muižas Kungu mājas koka veranda ir izcils 19.gs koka būvniecības paraugs, taču 2000.gadā notikušajā ugunsgrēka verandai tika bojāts jumta segums un spāru konstrukcijas, daļēji zudis stiklojums un logu vērtnes, tomēr pati konstrukcija bija apmierinošā stāvoklī, saglabājušās daudzas koka sīkdetaļas un metāla furnitūra. Nelielā celtne tika izvēlēta kā teicama vieta, lai veiktu apmācību koka būvju restaurācijā ar iespēju pielietot visus restaurācijas procesā nepieciešamos darba paņēmienus un metodes.

Muižas komplekss tiek izmantots nekomerciāliem mērķiem, rīkojot tajā publiski pieejamus, bezmaksas vai labdarības, izglītojošus un kultūras pasākumus, visi ziedotie līdzekļi pilnībā tiek izlietoti muižas Kungu ēkas glābšanai.

Nedaudz vairāk nekā gada laikā, saņemot finansiālu atbalstu 51 tūkstošu eiro (aptuveni 36 tūkstoši latu) apmērā projekta "Saprast koka namu" īstenošanai, tika restaurēta Oleru muižas Kungu ēkas veranda, turklāt to paveica ne tikai koka arhitektūras restaurācijas eksperti, bet arī paši organizācijas biedri un interesenti, kas pirms tam projekta ietvaros piedalījušies 16 nodarbību ciklā par koka ēku restaurāciju gan teorijā, gan praksē. Mācībās apgūts gan tas, kā veikt koka konstrukciju nolietojuma analīzi un sagatavošanu darbam, gan stiklošanas darbi, gan iepazīta Norvēģijas ilgstošā pieredze koka namu restaurācijā, piesaistot lektoru no organizācijas „Friends of Land Museum", kuras darbības joma saistīta ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Kāds no apmācību dalībniekiem noslēgumā atzinis: „Vissvarīgākais ir jebkura pasākuma vai projekta skaidri noformulēts un arī citiem saprotams mērķis - tas aizrauj, aicina iesaistīties, garantē kopdarbību un rezultātus."

Projekta un īpaši apmācību veiksmes atslēga esot bijusi rūpīgā gatavošanās un lektoru piesaiste, kas ar savu profesionalitāti un personību spējuši piesaistīt mērķauditoriju un uzturēt tās interesi. "Savukārt ieinteresēta auditorija patīk labiem lektoriem. Viens no otra bagātinās."

Kuldīgas dome, kas aktīvi darbojas ar koka mantojuma saglabāšanu savā pilsētā, iepazīstoties ar biedrības „Oleru muiža" veikumu, uzaicināja tās komandu prezentēt projektu „Saprast koka namu" starptautiskā būvgaldnieku seminārā. "Pie mums apmācības izgājis amatnieks, kas šobrīd nopietni strādā pie Kuldīgas muzeja koka ēkas rekonstrukcijas darbu vadīšanas. Arī šis Kuldīgas projekts tiek īstenots EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumentu programmas ietvaros", norāda Ieva Zemīte.

Biedrība arī centusies popularizēt veikumu plašākai sabiedrībai, kā īpaši veiksmīgu projekta vadītāja uzsver publikāciju žurnālā „Vides Vēstis" un interneta vietnē www.videsvestis.lv. Publikācijas rezultātā "tika saņemtas patīkamas atsauksmes. Arī daudzie interesenti ierodas apskatīt restaurēto verandu, pēc raksta izlasīšanas."

Pēc restaurācijas darbiem, atjaunotajā verandā izveidots informatīvais centrs "Tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punkts", kurā apkopota specifiska informācija par tradicionālo koka būvniecību, sagatavojot un izvietojot stendos uzskates līdzekļus - protezējuma, gruntējuma, krāsojuma un koka būvdetaļu paraugus. Tajā apkopota un izstādīta arī informācija par NVO pieredzi pasaulē, apsaimniekojot kultūrvēsturiskus objektus. Nākotnē biedrība iecerējusi esošo vietu izveidot par nozīmīgu sabiedrisko un izglītojošo centru.


Ieva priecājas, ka "visi organizētie semināri, apmācības un noslēguma pasākums reizi no reizes bija plaši apmeklēti, tas radīja gandarījumu projekta organizētājiem, ka tas, ko mēs vēlamies stāstīt sabiedrībai arī sabiedrību interesē un ir aktuāls".

Projekta laikā paveiktā nozīmīgumu raksturo gan tajā iesaistīto, gan rezultātu aplūkojušo atziņas: „Daudzos Latvijas nostūros ir skaistas un vēsturiskas vietas, kuru apgūšana ir līdzīga dažādu vīnu degustācijai. Esmu lepns par Latviju!"  

 

2009.gada oktobrī