Начало > Источники финансирования

eea-norway


Bez mulsuma par seksualitāti

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds" strādā, lai tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. Organizācija dibināta pirms 15 gadiem un šobrīd strādā šādās jomās:

• jaunieši, izvēloties informēšanas stratēģiju jaunietis-jaunietim;
• HIV/AIDS un seksuāli transmisīvās infekcijas;
• seksuāli reproduktīvās veselības pakalpojumu pieejamība visiem, īpaši, sociālā riska grupām;
• katras sievietes tiesību uz likumīgu un drošu abortu aizsardzība un atbalsts mūsdienīgas kontracepcijas lietošanai, lai samazinātu nevēlamu grūtniecību un abortu skaitu
• interešu aizstāvība.

 


Organizācijā ir izveidots Rīgas jauniešu veselības un izglītības centrs, kurš piedāvā vienaudžu izglītošanu latviešu un krievu valodā, psihologa konsultācijas klātienē un neklātienē ("karstais" pasts) un informatīvo izdevumu (bukleti, spēles, filmas) izveidi un izplatīšanu. Jauniešiem ir iespējas būt par brīvprātīgo un lemt par sev un saviem vienaudžiem svarīgu jautājumu risināšanu. Organizācijas biroja darbiniece, kādreizējā jauniešu grupas brīvprātīgā Dace, runājot par jauniešu iesaistes iemesliem, saka: "Parasti jaunieši iesaistās ar draugu starpniecību, caur uzticēšanos un ieteikšanu, jo dažiem šķiet, ka "zieds" ir tikpat nepieejams kā kāda valsts institūcija. Ienākot šeit, viņi saprot, ka tā nav." Parasti grupā iesaistās 13-18 gadus veci jaunieši, kuri tiek sagatavoti teorētiskās apmācības un praktisku situāciju simulācijās. Pēc eksāmena nokārtošanas jaunieši brīvprātīgi un sev pieejamā laikā var doties uz skolām, kas biedrību "Papardes zieds" uzaicinājušas, un strādāt ar vienaudžiem. Džoanna ir no Cēsīm; viņu "Papardes zieds" aktivitātēs iesaistīja veselības mācības skolotāja. "Sākotnēji pēc eksāmena nokārtošanas nodarbības, ko vadīju, bija neveiklas, man bija bail uzklausīt kritiku, taču ar katru reizi manas spējas attīstījās, kritiku uztvēru kā iespēju kaut ko savā darbā uzlabot." Jauniešu motivācija iesaistīties grupā ir dažāda: neatbildēti jautājumi par reproduktīvo veselību, pašpārliecinātības iegūšana, valodas prasmju uzlabošana, baiļu pārvarēšana strādāt auditorijas priekšā, pieredzes gūšana jomā, kas saistīta ar nākotnes profesiju u.c. "Piemēram, man aktīva darbība jauniešu grupā sniedza iespēju iestāties universitātes budžeta grupā gadā, kad uz vienu valsts apmaksātu studiju vietu sabiedrisko attiecību programmā pretendēja 130 jaunieši - "Papardes zieds" laikā organizēju un vadīju kampaņu, ko uzrādīju kā sabiedrisko attiecību darba pieredzi," stāsta Dace. Savukārt viens no Džoannas lielākajiem ieguvumiem ir uzlabotas svešvalodu zināšanas, jo "organizācija piedāvā darboties ne tikai Latvijā, bet apmeklēt starptautiskus seminārus". Džoanna arī sapratusi, ko vēlas darīt, kad pabeigs vidusskolu: "Domāju iesaistīties Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba projektā - par to uzzināju, darbojoties šeit". Jauniešu grupas darba efektivitāti lielā mērā nodrošina tas, ka nereti jauniešiem ir vieglāk runāt ar vienaudžiem, jo viņiem ir līdzīgas problēmas un līdzīgs izpratnes līmenis, turklāt organizācija materiālu izstrādē iesaista potenciālo mērķa grupu - "Nesen izstrādājām informatīvo materiālu 5.-6. klašu skolēniem un materiāla testēšanā un koriģēšanā arī iesaistījām šī vecuma bērnus, kuri mums teica, kā viņi sauc lietas, kas viņiem patīk, kas nē," informē Linda Pavlovska, "Papardes zieds" programmu direktore.
Biedrības "Papardes zieds" 15 darbības gadu laikā vairāk nekā 160 brīvprātīgie ir apguvuši vienaudžu izglītības programmu par seksuālo un reproduktīvo veselību un vadījuši nodarbības par šīm tēmām vairāk nekā 16 000 jauniešiem visā Latvijā. Ik gadu tiek atbildēti apmēram 2 000 karstie e-pasti, nodrošinot ātru un konfidenciālu atbildi. Šeit netiek ieskaitītas konsultācijas, ko jauniešu grupas dalībnieki sniedz saviem draugiem un paziņām. "Jā, meitenes nāk un prasa, nekautrējas. Viņas zina, ka es esmu no "Papardes zieds". Mēs runājam par kontracepciju un attiecībām. Sarunas ir nepiespiestas un atklātas," atzīst Džoanna.
Biedrība ir projektu organizācija. Tas nozīmē, ka vismaz pagaidām, finansējums lielākoties tiek piesaistīts konkrētu projektu un aktivitāšu īstenošanai. Katru gadu organizācija sadarbībā ar Latvijas valsts un pašvaldības institūcijām, starptautiskām organizācijām un privātiem uzņēmējiem īsteno 12-15 projektus. Kopš 2004. gada organizācijas viena gada budžets pārsniedz 100 000 latus. Taču šāda finansējuma struktūra apgrūtina organizācijas vispārējās vadības efektīvu nodrošināšanu, jo tādejādi nav iespējams iegūt nepieciešamo finansējumu organizācijas vadītāja darba apmaksai, kas ir būtiski, jo tieši vadītājs visbiežāk ir tas, kas īsteno vienu no organizācijas funkcijām - interešu aizstāvību, piedaloties dažādās darba grupās, Saeimas komisijās un tiekoties ar deputātiem un citiem partneriem. Organizācija ir lepna par iniciatīvu, kas izrādījusies sekmīga - pirms 2009. gada Eiropas Parlamenta un Rīgas Domes vēlēšanām tika izsūtītas vēstules visām partijām ar uzaicinājumu deleģēt pārstāvi "Papardes zieds" biroja apmeklēšanai un informācijas iegūšanai par organizācijas darbību un seksuāli reproduktīvo veselību. "Tā bija jauna pieredze," atzīst Linda. "Pirms tam pat necerējām uz tik lielu atsaucību. Turklāt šoreiz runājām mēs, ne tik daudz politiķi - viņi klausījās. Līdzīgu aktivitāti plānojam arī nākamgad pirms Saeimas vēlēšanām."
"Papardes zieds" mērķauditorija ietver ne tikai jauniešus un politiķus. Tikko noslēdzies seminārs par seksualitāti cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kurā kopā ar Latvijas profesionāļiem piedalījušies pārstāvji no Maķedonijas, Izraēlas un Dānijas. "Papardes zieds strādā ar ieslodzījumu vietu darbiniekiem, ar skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, mediķiem. Nesen organizācija sākusi darbību arī Latvijai pagaidām tādā svešā jomā kā attīstības izglītība. Īstenoti vairāki sadarbības projekti
Asociācija izdevusi vairāk kā 35 informatīvos materiālus dažādām mērķauditorijām, izdoto informatīvo materiālu skaits pārsniedz 1 000 000 eksemplāru. Šogad "Papardes zieds" darbinieki un brīvprātīgie piedalījušies "Muzeju naktī" - dažādi speciālisti Latvijas Dabas muzejā interesentus iepazīstināja ar bērna "ceļojumu" no rašanās brīža līdz dzimšanai un atbildēja uz jautājumiem, vadot viktorīnas un spēles. Savukārt 2009.gada oktobrī divu nedēļu laikā organizācija piedāvā septiņas dažādas aktivitātes, sekmējot vairākas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas prioritātes: citu NVO attīstība (pieredzes apmaiņa Dobeles jauniešu klubā), sekmējot dialogu ar publisko pārvaldi (tikšanās ar vairākiem Saeimas deputātiem) un organizācijas darbību projektu ieviešanā (starptautisks seminārs par seksualitāti personām ar garīgas attīstības traucējumiem).
Lai spētu sekmīgi nodrošināt lielu daļu aktivitāšu un iesaistītu tajās pēc iespējas vairāk cilvēku, "Papardes zieds" 2008.gadā pieteicās uz darbības atbalsta saņemšanu un ieguva finansējumu daļas administratīvo izmaksu segšanai turpmākajiem 3 gadiem. No piešķirtā finansējuma tiek segta daļa no organizācijas valdes priekšsēdētāja, algas, biroja tehniskā asistenta un lietveža-personāla vadītāja darba alga, tiek īrētas organizācijas darbības mērogam un aktivitātēm atbilstošas telpas, ir notikusi organizācijas dokumentu arhivēšana un notiek ikdienas mediju monitorings. "Šis grants ļāvis mums strādāt efektīvāk, projektu ietvaros un no ziedojumiem iegūtos līdzekļus varam izmantot tieši aktivitātēm," atbalsta nozīmīgumu pamato Linda Pavlovska.

 

 

 

2009.gada oktobrī