esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.5.1.3.2.apakšaktivitāte "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

doc Līgums / vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu

doc 1. pielikums: Projekta iesniegums

Veidlapas:

1) Progresa pārskata veidlapa (saskaņā ar 27.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto veidlapu)
2) Maksājuma pieprasījuma veidlapa (saskaņā ar 09.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 3.pielikumā noteikto veidlapu)
3) Informatīvais pārskats
4) Projekta ietekmes novērtēšanas pārskata veidlapa
5) Projekta izdevumu prognozes veidlapa
6) Iepirkuma plāna veidlapa (atbilstoši 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 4.pielikumā noteiktajai veidlapai)
7) Pārskata par PVN veidlapa (saskaņā ar 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās” 1.pielikumā noteikto veidlapu)
8) Pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu