ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Ogres rajona pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Meklēt projektus
Prioritāte: Akadēmiskie pētījumi
Piešķirtais finansējums: 16 788,41 LVL / 23 887.76 EUR
Projekta īstenotājs: Ogres rajona pašvaldība
Īstenošanas vieta: Ogres rajons
Juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001