eslogo


Metodikas, datu bāzes

Jaunās pilsones ABC.pdf - metodiskais materiāls
Metodiskais materiāls „Jaunās pilsones ABC" kalpo kā viens no palīgmateriāliem ceļā uz pilsonības iegūšanu sievietēm nepilsonēm. Materiālu sagatavoja un izstrādāja biedrība „Lietišķo sieviešu apvienība" sava projekta „Jaunās pilsones ABC" ietvaros.
Pretdiskriminācijas datu bāze
Biedrības "Latvijas Cilvēktiesību centrs" mājas lapā sagatavota un pieejama pretdiskriminācijas datu bāze, kas vienuviet apkopo plašu informāciju par diskrimināciju, likumdošanu, tiesu praksi, pētījumiem, publikācijām un organizāciju saitēm