eslogo


Bukleti, brošūras, avīzes, plakāti


Asociācijas „Papardes zieds" avīze.pdf
Avīzē apkopots ieskats un atziņas par projektu „Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības - tabu?". Tajā atradīsiet arī asociācijas valdes priekšsēdētājas raktu „Sekss, seksualitāte un cilvēki Latvijā". Tāpat avīzē sniegta informācija par kursu „Vai es drīkstu mīlēt? Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem" un izdevumiem vieglajā valodā „Ieva", „Aleksis" un „Ieva un Aleksis".Latvijas Nedzirdīgo savienības īpašā lappuse laikrakstā "5min".jpg

 

 


Projekta „Lai labais pielīp!" plakāts.jpg

Etnisko grupu tiesības un pretdiskriminācijas normas.pdf - informatīvs buklets
Šī bukleta, ko sagatavojis Izglītības iniciatīvu centrs, mērķis ir vienkāršā un saprotamā valodā sniegt informāciju par tiem starptautiskajiem un Latvijas normatīvajiem aktiem, kas nosaka ārējās uzvedības normas starp valstī pastāvošajām institūcijām un indivīdiem attiecībā uz etnisko grupu tiesībām, diskriminācijas aizliegumu, vienlīdzības principa ievērošanu un iecietības veicināšanu.
Latvijas Cilvēktiesību centrs "Naida noziegumi".pdf - brošūra latviski
Latvijas Cilvēktiesību centrs "Naida noziegumi".pdf - brošūra krieviski
Brošūrā apkopota un izklāstīta informācija par to, kas ir naida noziegumi, kā par tiem ziņot, kas ir cietušais un kādas ir palīdzības iespējas, kā arī noderīgi tālruņi un adreses. Brošūra izdota gan latviešu, gan krievu valodās. Sagatavošanā ir brošūra angļu valodā.