eslogo


"Mūsu stāsti" - medijs un atvērtā telpa

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 100 000,00 EUR (87,26% ) LVL / 142 287.18 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-52/08
Projekta īstenotājs: Biedrība „Kultūras un informācijas centrs [email protected]"
Īstenošanas vieta: Kurzeme - Liepājas rajons
Kontaktinformācija: Kristīne Briede
Tālr.: 29375084
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Mediatēkas izveide un darbība; Kultūras pasākumu un diskusiju programma sabiedrības integrācijas veicināšanai (kino, literāro lasījumu, diskusiju un mūzikas vakari un divi bērnu rīti ar bērniem piemērotu programmu); „Mūsu stāsti" - radio raidījumi, publikācijas tiešsaistes režīmā, grāmata, izstāde
Īstenošanas ilgums: 18 mēneši (2008. gada 31. augusts)