eslogo


„Krāsainās pasaules" - Limbažu rajona latviešu un mazākumtautību kultūru dialoga veicināšana

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 89 973,53 EUR (90% ) LVL / 128 020.80 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-69/09
Project Promoter: Limbažu rajona padome
Partner(s): Pāles pamatskola
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes interešu izglītības iestāde „Devītais vilnis"
Katvaru pagasta padome
Place of implementation: Vidzeme - Limbažu rajons
galvenas_aktivitates: Čigānu bērnu ansambļa attīstīšana un tautasdziesmu krājuma izdošana; Lībiešu koncertprogrammas izveide; Mazākumtautību kultūru pasākumi; Dažādu tautību deju festivāls; Nometne par mazākumtautību kultūrām Limbažu raj.; Sienas kalendārs un galda spēle; Informatīvs izdevums par mazākumtautību aktualitātēm; Videomateriāls par Limbažu rajona kultūru dialogu un tā pārraidīšana TV
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 29. februāris)