eslogo


Kopā!

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 74 700,00 EUR (90% ) LVL / 106 288.52 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-79/12
Project Promoter: Jelgavas dome
Partner(s): Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
Jelgavas Amatu skola
Place of implementation: Zemgale - Jelgava
Contact information: Mārīte Ieviņa
Tālr.: 63005506
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Neformālas izglītības programma „Topošā pilsoņa skola"; Motivācijas programma nepilsoņiem; Aroda apmācības čigāniem un to interešu aizstāvība darba tirgū (tikšanās ar uzņēmējiem); Seminārs pašdarbības kolektīvu vadītājiem; Meistarklases mazākumtautību pašdarbības kolektīviem; Labdarības koncertu tūre; Etno kultūras diena; Pielikums „Jelgavas Domes ziņām" krieviski; Jelgavas mājas lapa krieviski
Duration of the project: 18 mēneši (2008. gada 31. augusts)