eslogo


Dokumentālā filma par Latvijas krievu folkloras pētnieku Sergeju Oļenkinu

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 48 079,27 EUR (90% ) LVL / 68 410.64 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-51/33
Project Promoter: Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija""
Place of implementation: Rīga; Latgale
Contact information: Līga Ribicka
Tālr.: 29253654
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Dokumentālas filmas par Latvijas krievu folkloras pētnieku Sergeju Oļenkinu sagatavošana un pavairošana DVD formātā; Tās izplatīšana mazākumtautību biedrībām, valsts iestādēm, skolām, bibliotēkām
Duration of the project: 11 mēneši (2008. gada 30. septembris)