Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES Pārejas programma 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības[..]

eslogo


Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 58 950,00 EUR (90% ) LVL / 83 878.29 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-29/13
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Sadarbības partneris: Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde"
Īstenošanas vieta: Zemgale - Jelgava
Galvenās aktivitātes: Mācību programmas „Tolerance kā demokrātijas vērtība" sagatavošana un realizēšana skolotājiem; Pedagogu - multiplikatoru apmācība; Rokasgrāmatas „Tolerance kā demokrātijas vērtība" izstrādāšana un izdošana
Īstenošanas ilgums: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)