esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 58 950,00 EUR (90% ) LVL / 83 878.29 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/2-29/13
Исполнитель проекта: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Партнер: Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde"
Место реализации: Zemgale - Jelgava
galvenas_aktivitates: Mācību programmas „Tolerance kā demokrātijas vērtība" sagatavošana un realizēšana skolotājiem; Pedagogu - multiplikatoru apmācība; Rokasgrāmatas „Tolerance kā demokrātijas vērtība" izstrādāšana un izdošana
Период проетка: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)