eslogo


Solis vienlīdzības virzienā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 14 523,17 EUR (90% ) LVL / 20 664.61 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-27/15
Projekta īstenotājs: Biedrība „Sociālo brīvprātīgo organizācija „ODIN/VITA""
Sadarbības partneris: Daugavpils pilsētas dome
Īstenošanas vieta: Latgale - Daugavpils
Kontaktinformācija: Nataļja Demjaņenko
Tālr.: 65421354; 26896280
E-pasts: ;
Galvenās aktivitātes: Mājas lapas izveide; Uzlīmes un bukleti; Videomateriāls par projektu televīzijai un DVD formātā; Informatīvs kurss un mācību disks multiplikatoriem par integrācijas jautājumiem; Ceļojoša fotoizstāde; Izveidota invalīdu konsultatīvā padome; Invalīdu gājiens; Invalīdu NVO pieņemta rezolūcija; Noslēguma preses konference
Īstenošanas ilgums: 10 mēneši (2008. gada 30. jūnijs)