eslogo


Starpkultūru dialoga veicināšana

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 97 247,66 EUR (90% ) LVL / 138 370.95 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-30/17
Project Promoter: Biedrība „Izglītības attīstības centrs"
Place of implementation: Rīga; Latgale - Daugavpils; Kurzeme - Liepāja, Ventspils; Zemgale - Jelgava
Contact information: Irēna Freimane
Tālr.: 67503730
E-pasts: ;
galvenas_aktivitates: Multiplikatoru sagatavošana; Tālākizglītības kursi par starpkultūru izglītību, diskriminācijas novēršanu un iecietības veicināšanu skolotājiem un skolēniem (izstrāde, ieviešana, izvērtēšana)
Duration of the project: 17 mēneši (2008. gada 30. novembris)