Home > Sources of funding

eslogo


Vienoti atšķirībās!

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projectsAll project stories
Amount of Grant Awarded: 100 000,00 EUR (64,57% ) LVL / 142 287.18 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-7/22
Project Promoter: Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds"
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Veronika Ļemeševska
Tālr.: 67185722; 26596712
E-pasts:
galvenas_aktivitates: 5 vasaras nometnes bērniem un jauniešiem; Fonda darbiniekiem pieredzes apmaiņas seminārs iecietības veicināšanā; Dalība nometnēs un seminārs par iegūto pieredzi & metodiskā materiāla izdošana; TV raidījuma izveide un pārraidīšana; Apsveikuma kartiņu sagatavošana
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 15. marts)