eslogo


Neiecietības un diskriminācijas novēršana pret bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem Daugavpils rajona skolās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 35 667,85 EUR (90% ) LVL / 50 750.78 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-11/30
Projekta īstenotājs: Biedrība „Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs"
Sadarbības partneris: Daugavpils rajona padome
Īstenošanas vieta: Latgale - Daugavpils rajons
Kontaktinformācija: Sarmīte Teivāne
Tālr.: 65424147
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Mācību programmas un rokasgrāmatas izstrāde, apmācības multiplikatoriem par neiecietību; Multiplikatoru pasniegtas nodarbības skolotājiem, kas novada stundas skolēniem par tēmu; Videofilma par bērnu integrācijas pasākumiem skolās; Noslēguma pasākums (koncerts) & multiplikatoru noslēguma pasākums (pieredzes apskats)
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 20. augusts)