eslogo


Mēs kopā - Iecietības vēstneši

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 48 156,30 EUR (90% ) LVL / 68 520.24 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-58/40
Projekta īstenotājs: Biedrība „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija""
Īstenošanas vieta: Rīgas rajons; Zemgale - Jelgavas rajons; Latgale - Preiļu rajons; Kurzeme - Liepājas un Talsu rajoni; Vidzeme - Jēkabpils rajons
Kontaktinformācija: Linda Ūzuliņa
Tālr.: 67280021, 26121450
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Radošo darbu konkurss; Iecietības veicināšanas spēle „Visi vienādi. Visi dažādi"; Seminārs par iecietības veicināšanas metodēm (skolēni nodod zināšanas tālāk citiem skolēniem); Iecietības deklarācijas izstrāde/parakstīšana skolās; Projektu sagatavošana programmai „Jaunatne"; Apmācības IMKA pārstāvjiem un jauniešu līderiem; Starptautiskā iecietības diena ar informatīviem pasākumiem
Īstenošanas ilgums: 8 mēneši (2008. gada 30. novembris)