eslogo


Valsts svētki un to svinēšana sabiedrības vienotībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 79 212,79 EUR (90% ) LVL / 112 709.65 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/3-4/26
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences"
Место реализации: Visa Latvija
Контактная информация: Inese Šūpule
Tālr.: 67217553
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Pētījuma teorētiskā pamatojuma izstrāde; (1) Iedzīvotāju pilsonisko vērtību, attieksmju un valsts svētku svinēšanas paradumu izpēte (fokusgrupas; iedzīvotāju aptauja); (2) Izpēte par valsts svētku svinēšanu skolās (aptauja, direktoru intervijas, skolu pieredzes izpēte); (3) Valsts svētku organizētāju un ekspertu izpēte (ekspertu intervijas; (4) Plašsaziņas līdzekļi svētku diskursa veidošanā (laikrakstu, TV, interneta portālu analīze); (5) Valsts svētku objektu un norises izpēte (runu, noformējuma un norises izpēte, iedzīvotāju viedokļa ekspresaptauja); Praktisko ieteikumu izstrāde svētku politikas veidošanai; Pētījuma publiskošana
Период проетка: 12 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)