eslogo


Pētījums „Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās integrācijas procesu Latvijā"

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 15 418,29 EUR (90% ) LVL / 21 938.25 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/3-8/28
Project Promoter: Biedrība „Austrumeiropas Politisko Pētījumu centrs"
Place of implementation: Rīga; Latgale - Daugavpils un Rēzekne; Zemgale - Jelgava; Vidzeme - Jūrmala; Kurzeme - Liepāja un Ventspils
Contact information: Andis Kudors
Tālr.: 67282101
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Analīzes kritēriju definēšana; Dokumentu analīze; Interviju veikšana; Sabiedriskās domas aptauja; Mediju analīze; Datu apkopošana un ziņojuma sagatavošana un publiskošana
Duration of the project: 6 mēneši (2007. gada 30. septembris)