esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra materiāli

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

1.modulis -Profesionālā pašrealizācija
2.modulis - Uzņēmējdarbības pamati - pielikumi
3.modulis - Datorapmācības pamati
4.modulis - Praktiskā projektu plānošana un vadīšana
5.modulis - Angļu valoda bez priekšzināšanām
6.modulis - Klientorientēta saskarsme
Prezentācija - Biznesa ideja
Prezentācija - Biznesa plāns
Prezentācija - Marketings
Prezentācija - Finanšu informācija
Prezentācija - Nodokļu sistēma Latvijā