Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > 2008.gada 29.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonda[..]

2008.gada 29.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina rezultātus četrās projektu konkursu programmās

Šodien, 29.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja projektu konkursu rezultātus trijās programmās NVO fonda ietvaros - “NVO darbības atbalsta programmai”, “NVO kapacitātes stiprināšanas programmai” un “NVO projektu programmai”, kas tiek finansētas EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros, kā arī valsts budžeta programmā “NVO līdzfinansējuma budžeta programmai”.

Tā “NVO darbības atbalsta programmā” finansiāli atbalstītas tiks 10 darba programmas par kopējo summu 695 666,02 eiro, t.sk. 6 nacionāla mēroga un 4 vietējā mēroga organizācijas. Šī programma ir paredzēta pieredzējušām nevalstiskām organizācijām, kuras sekmīgi darbojas pilsoniskas sabiedrības attīstības labā. Organizācijas, kas atzītas par uzvarētājām, pēc līgumu noslēgšanas saņems finansiālu atbalstu savas organizācijas darbības nākamajiem trim gadiem.

“NVO kapacitātes stiprināšanas programmā” kopumā atbalstīti 15 projekti par kopējo summu 331 360,01 eiro, no tiem pa 3 projektiem Rīgas, Pierīgas un Latgales reģionā, un pa 2 projektiem - Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. Šī programma ir paredzēta jaunām vai mazāk pieredzējušām organizācijām kā vienreizējs atbalsts, lai tās turpmāk varētu sekmīgi darboties kādā no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu prioritārajām jomām.

“NVO projektu programmā” atbalstīti 10 projekti par kopējo summu 674 856,64 eiro. Projekti tiks īstenoti dažādās jomās - gan izglītības jomā augstākās, profesionālās un mūžizglītības kontekstā, gan integrācijas jomā cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, gan pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā un līdzsvarotas ekonomiskās attīstības jomā, kā arī kultūrvērtību saglabāšanas un privāto un publisko partnerību veicināšanas jomā. Šajā programmā bija vislielākais konkurss uz pieejamo finansējumu, jo no iesniegtajiem 108 projektiem, esošā finansējuma ietvaros šobrīd iespējams atbalstīt tikai 10.

Savukārt, “NVO līdzfinansējuma budžeta programmā”, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, ir atbalstīti 7 projekti par kopējo summu 42 582,63 lati. Programma domāta organizācijām, kuras piedalās starptautiskos vai vietējos atklātos projektu konkursos, kuros ir nepieciešams nodrošināt organizācijas līdzfinansējumu.

Sabiedrības integrācijas fonds konkursus EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros izsludināja otro reizi, taču drīzumā plānots izsludināt trešo konkursu visās trijās NVO fonda programmās. Savukārt, “NVO līdzfinansējuma budžeta programma” ir atvērta visu gadu un šeit projektus var iesniegt jebkurā laikā, kad tas organizācijai ir nepieciešams.