Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > 2008.gada 29.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonda[..]

2008.gada 29.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonda padome pauž atbalstu Valsts prezidenta izteiktajiem iebildumiem par grozījumiem gonda likumā

Šodien, 29.aprīlī, Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē tika izteikts viennozīmīgs atbalsts Valsts prezidenta V.Zatlera iebildumiem par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”, un tas rīt tiks darīts zināms arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kas skata minēto likumprojektu.

Šodien pirmo reizi uz sēdi sanāca atjaunotā Sabiedrības integrācijas fonda padome, jo iepriekšējās Padomes pilnvaras bija beigušās š.g. 20.janvārī. Padome darbu sāka ar Padomes priekšsēdētāja vēlēšanu procedūru. Par Fonda padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Andris Rāviņš – Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs.

Padomes locekļi tika iepazīstināti ar Fonda darbību, kā arī pašreizējo situāciju un grozījumiem Fonda likumā. Padomes locekļi pauda atbalstu Fonda neatkarības idejai, un visi klātesošie padomes locekļi (10 no 17 Padomes locekļiem) pilnībā piekrita Valsts prezidenta iebildumiem par likumprojektu. NVO pārstāve Fonda padomē Rasma Pīpiķe vēlreiz uzsvēra, ka, piemēram, administrēt NVO fonda līdzekļus EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros Fonds ieguva tieši pateicoties savam neatkarīgajam statusam. Turklāt, nav pamata nodot Fondu viena ministra pārraudzībā, ja Fonda padomē ir vēl 5 citi ministri, 5 pašvaldību pārstāvji, 5 nevalstisko organizāciju pārstāvji un Valsts prezidenta pārstāvis. Fonda padome pilnvaroja padomes priekšsēdētāju rīt Saeimas komisijai darīt zināmu padomes viedokli jautājumā par grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā.

Tāpat Fonda padome pauda apņemšanos aktīvi darboties, lai panāktu valsts atbalstu un nodrošinātu arī turpmāku finansējumu nevalstiskajām organizācijām NVO fonda ietvaros. Šobrīd NVO fonds tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Taču, lai nodrošinātu nepārtrauktu un garantētu atbalstu NVO sektoram, ir nepieciešams stabils, garantēts valsts budžeta finansējums.