Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Aktīvi darbu uzsācis projekts „Lai labais pielīp!”[..]

Aktīvi darbu uzsācis projekts „Lai labais pielīp!”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

BrīvprātīgaisProjektu "Lai labais pielīp!” realizē biedrība „brīvprātīgais.lv” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu. Tas ir pēdējais un līdz ar to arī jaunākais ES Pārejas programmas projekts tieši diskriminācijas un neiecietības formu izskaušanas jomā.


Lai labais pielīp!

Lai nokļūtu brīvprātīgais.lv mājas lapā, spiediet uz logo.

Uz interviju aicināta projekta vadītāja Ilze Grīntāle.

Kad tieši projekts uzsāka savu aktīvu darbību un kad plānots tā noslēgums?
Ilze: Projekts „Lai labais pielīp!” tika uzsākts 2008.gada 1.martā ar vienu no galvenajām projekta aktivitātēm - radošo darbu konkursu Rīgas skolu skolēniem. Tālākā projekta gaitā tiks veidota izstāde no konkursā iesniegtajiem darbiņiem, kas būs aplūkojama dažādās publiskās vietās rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Vēl viena nozīmīga projekta aktivitāte ir mācību videomateriāla sagatavošana, atklājot atšķirības skolēnu vidē, neiecietību pret to un iespējamās rīcības stratēģijas. Projekts noslēgsies 2008.gada septembrī ar semināru, kurā tiks prezentēts videomateriāls un diskutēts par projektā atklāto problēmu loku. Septembrī arī plānota aktīvākās un radošākās klases ekskursija kā balva skolēniem par dalību konkursā.

Cik daudz cilvēku no „brīvprātīgais.lv” projektā iesaistīsies un kas tie ir?
Ilze:
Projektā iesaistās biedrības „brīvprātīgais.lv” biedri kā patstāvīgi darbinieki projektā un vairāki biedri kā brīvprātīgi atbalstītāji. Tāpat projekta aktivitātēs kā atbalsta personas iesaistās sadarbības partnera Rīgas Domes Jaunatnes, Izglītības un sporta departamenta pārstāvji. Projekta gaitā ir izveidota radoša sadarbība ar Bērnu un jauniešu uzticības tālruni.

ilze_grintale

Ilze Grīntāle

Kādus problēmjautājumus ar projekta palīdzību aktualizēsiet un centīsieties risināt?
Ilze:Projekta „Lai labais pielīp!” ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas skolēnu un citas sabiedrības daļas apziņā vēlreiz stiprinās tādas vērtības kā cieņa, draudzība un iecietība. Projekta mērķis ir veicināt sapratni, pozitīvu sadarbību un izskaust diskriminācijas un vardarbības izpausmes Rīgas skolās.
Visbiežāk tieši skola ir pirmā sabiedriskā vide, kur bērnam ir jāiemācās iekļauties. Mēs visi dzīvojam sabiedrībā kopā – gan tie, kas brokastīs ēd kūkas, gan tie, kam brokastu vispār nav; tie, kas staigā omītes adītās jaciņās un tie, kas dižojas a Gucci topiņiem; īsi, gari, tievi, dūšīgi – visi kopā. Jo ātrāk cilvēks saprot, ka jāsadzīvo, cienot un saprotot līdzcilvēkus, nevērtējot pēc diskriminējošas mērauklas, jo labāk.

Kas ir projekta mērķa grupa?
Ilze: Projekta tiešā mērķa grupa ir Rīgas skolu skolēni, pedagogi un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, taču pastarpināti tiks uzrunāta visa sabiedrība.

Kāds būs projekta galvenais uzdevums jeb pie kāda rezultāta vēlaties nonākt?
Ilze: Īstenojot projektu, mēs vēlamies, lai skolēni sniegtu savas idejas par to, kā vairot labestību, draudzību un iecietību skolā, kā iekļauties skolas kolektīvā un būt pozitīvi aktīvam. Mēs vēlamies, lai katra skolēna labais piemērs pielīp arī citiem, tāpēc arī esam izsludinājuši konkursu „Mana lipīgā pozitīvas rīcības recepte skolā”.
Dalība projekta aktivitātēs veicinās klases un skolas biedru sadarbību, kas ir ļoti būtiski, jo, kopīgi darot interesantas un jēdzīgas lietas, ikdiena kļūst vērtīgāka.

Kāpēc tāds nosaukums - "Lai labais pielīp!"
Ilze: Projekta nosaukums “Lai labais pielīp!” izvēlēts ar nolūku, lai akcentētu, ka projekta aktivitātes ir vērstas uz pozitīvās jeb iecietības kultūras veicināšanu.
Ar šo nosaukumu vēlamies pateikt, ka ikvienā cilvēkā ir LABAIS, kas var „pielipt” līdzcilvēkiem, ja mēs esam atvērti labajam. Turklāt skola ir tā vide, kur jaunieši ļoti lielā mērā ietekmējas viens no otra un labprāt aizgūst no autoritātēm stilu, manieres, runasveidu, attieksmes. Mēs vēlamies ar projekta aktivitātēm veicināt, lai tiek aizgūts tieši LABAIS!
Kultivējot pozitīvu kultūru, negācijām grūti pielipt.