Print |

Home > News > News archive > News > Informējam!

Informējam!

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds ar 2008.gada 4.jūliju līdz gada beigām pārtrauc līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegumu pieņemšanu valsts budžeta programmā "NVO līdzfinansējuma budžeta programma", jo 2008.gadam piešķirtais finansējums šai programmai ir izsmelts.

 


Date of printing: 29.01.20