Печатать |

Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Ar plašiem un interesantiem rezultātiem noslēdzas [..]

Ar plašiem un interesantiem rezultātiem noslēdzas SIF Pārejas programma

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Ceturtdien, 13.novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē no plkst. 10.00 notiks Sabiedrības integrācijas fonda administrētās Pārejas programmas noslēguma pasākums, kurā piedalīsies projektu realizētāji, jomas atbildīgo institūciju un nevalstisko organizāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Pārejas programma „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" norisinājās divus gadus, un to laikā visos Latvijas reģionos gan individuāli, gan dažādās partnerībās 120 organizācijas realizējušas pavisam 50 projektus - plašas un interesantas iniciatīvas un idejas iecietības veicināšanas, diskriminācijas izkaušanas, etniskā integrācijas un pilsonības iegūšanas jomās.

„Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) ir patiess gandarījums, ka Pārejas programmas ietvaros īstenoto projektu rezultāti sasnieguši iecerēto, uzrunājot vairāk nekā 20 dažādas mērķa grupas un ieviešot patiesi daudzpusīgu un inovatīvu aktivitāšu klāstu. Par programmas aktualitāti liecina arī projektu dalībnieku pozitīvās atsauksmes un secinājumi, ka īstenotās aktivitātes palīdzējušas dziļāk izprast šobrīd aktuālā iecietības jēdziena būtību un devušas impulsu turpmākajam darbam sabiedrības vienotības stiprināšanai mūsu valstī", norāda SIF direktore Aija Bauere.

Pārejas programmas projektu īstenotāji strādājuši integrācijas, kultūras, informācijas, plašsaziņas, izglītības, nodarbinātības, pilsoniskās līdzdalības, pilsonības iegūšanas un izpētes jomās.

Noslēguma pasākums būs:


Pārejas programmas noslēguma pasākums iekļauts Iecietības dienu programmā un to atbalsta Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts kampaņas „Par dažādību. Pret diskrimināciju" ietvaros. Ar Eiropas Komisijas atbalstu Iecietības dienu laikā no 12. līdz 14. novembrim plānoti arī citi pasākumi.

13. novembrī Sabiedrības integrācijas fonds pasniegs ikgadējo Sabiedrības vienotības balvu, publiskos Labas Gribas Memorandu, apbalvos MTV un SIF jauniešu fotokonkursa „Esi tolerants!" laureātu un sadarbībā ar projektu „Vizuālā Latvijā" bez maksas kinoteātros „K-Suns" Rīgā un „Gaisma" Valmierā piedāvās noskatīties 45 īsfilmas par dažādām tautām un kultūrām Latvijā „ETNOSI.TOLERANCE.LV".

12. novembrī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO rīko Eiropas diskusiju - „Padomes direktīva „Par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas" Latvijā.

14. novembrī Īpašu uzdevumu ministra Sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Akadēmisko programmu aģentūra rīko konferenci "Dialoga kultūra Latvijā - etniskie aspekti".

Par dažādību. Pret diskrimināciju.

 


Дата печати: 13.07.20