Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanā valsts, reģionālā un vietējā līmenī

Šodien, 14.oktobrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 422 497,83 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 5 000 LVL līdz 30 000 LVL.

Projektus var iesniegt valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, pašvaldības un to iestādes.

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi notiks 29.oktobrī Smiltenē, viesnīcā "Brūzis", 30.oktobrī - Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras namā, 3.novembrī Jelgavā, Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā, 4.novembrī Kuldīgā, Kuldīgas rajona padomē un 10.novembrī Rīgā, viesnīcā "Reval Hotel Latvija". Detalizētāka informācija par semināriem. Pieteikšanās semināriem pa tālruni 67281752.

Projektu iesniegumus apakšaktivitātē var iesniegt līdz 2009.gada 9.decembrim plkst. 17.00.

Projektu atlase šajā apakšaktivitātē ir izsludināta pirmo reizi.

Ar konkursa nolikumu un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties Fonda mājas lapā sadaļā Projektu konkursi.