Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > 2010.gada 28.aprīlī notika seminārs „NVO fonds Lat[..]

2010.gada 28.aprīlī notika seminārs „NVO fonds Latvijā“, kuru organizēja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse“.

Semināru atklāja Norvēģijas Karalistes vēstnieks V.E. Jāns Grēvstads. Semināra atklāšanā piedalījās arī LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadošās iestādes vadītājs, LR Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Aleksandrs Antonovs.

Seminārā ar prezentācijām uzstājās Finanšu instrumentu biroja Pilsoniskās sabiedrības sektora padomniece Patrīcija Brandellero, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Rasma Pīpiķe, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda Programmu uzraudzības nodaļas vadītāja Jeļena Šaicāne un Projektu nodaļas vadītāja Līga Vecā.

Seminārā piedalījās vairāk kā 170 dalībnieki no dažādām nevalstiskām organizācijām. Pirmo reizi notika semināra tiešraides translācija portālos www.delfi.lv, www.nvo.lv, www.sif.lv.

Semināra laikā dalībniekus iepazīstināja ar sasniegtajiem rezultātiem trijās NVO fonda grantu programmās: (i) NVO darbības atbalsta programmā, (ii) NVO kapacitātes stiprināšanas programmā, un (iii) NVO projektu programmā. Seminārā aplūkojamo jautājumu loks aptvēra arī šādas tēmas: NVO fonda nozīme pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijā, NVO fondi Eiropā un Latvijā, kā arī NVO fonda projektu iesniedzēju un īstenotāju viedoklis par par NVO fondu.

Semināra dalībnieki diskutēja vairākās darba grupās: (i) NVO fonds nākamajā plānošanas periodā – prioritātes un struktūra, (ii) Projektu saturs – partnerība, līdzsvars starp administratīvo ieguldījumu un saturisko ieguldījumu, (iii) NVO fonda administratīvā struktūra – projektu iesniegumu sagatavošanas posms, projektu ieviešana un uzraudzība. Semināra darba grupās sagatavotās rekomendācijas tiks izmantotas priekšlikumu sagatavošanā par turpmāko atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda mērķis ir atbalsta sniegšana nevalstiskām organizācijām pilsoniskas sabiedrības veidošanā un tā ietvaros kopējais pieejamais finansējums nevalstiskā sektora atbalstam ir vairāk kā pieci miljoni eiro, no kuriem 85% vienādās daļās nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, un 15% tiek līdzfinansēti no Latvijas valsts budžeta. Finansējums ir pieejams līdz 2011.gada 30.aprīlim.

NVO pievēršas daudziem sociāliem un politikas izaicinājumiem: demokrātiskas sabiedrības veidošana, cilvēktiesības, sociālā iekļaušanās un vides aizsardzība. Šie jautājumi tiek risināti ar NVO fondu starpniecību, pieskaņojot atbalstu dažādām NVO sektora vajadzībām.

Sabiedrības integrācijas fonds izsaka pateicību Norvēģijas karalistes vēstniecībai par finansiālu atbalstu, un biedrībai „Latvijas Pilsoniskā alianse“ par atbalstu un līdzdalību semināra organizēšanā.

Sabiedrības integrācijas fonds ar Norvēģijas Karalistes vēstniecības atbalstu savā mājas lapā www.sif.lv ir izveidojis interaktīvu karti par NVO fonda ietvaros īstenotajiem projektiem.

1-prezidijs2-preses-konf-800px3-vestnieks-2-800pcx3a-rf_DSC25134-ravins_runa5-aija-domaa_DSC2507

6-aija-jelena-800pcx7-vestnieks-pipike8-antonovs-aija-800px9-brandelleroa-daina-jankalne-800-1b-dalibn-800pcx_DSC2529c-dalibnieki_DSC2543

d-dalibnieki-2_DSC2532e-liga-v-800px_DSC2586f-pipike-800pcxg-pipike-800px_DSC2587h-r-f-800-2i-rf-800_DSC2620j-pipike-dg

Semināra prezentācijas:

"NVO fonds – projektu konkursi, atbalstītie projekti un sasniegtie rezultāti" (A. Bauere/J. Šaicāne)

"NVO fonda nozīme pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijā" (R. Pīpiķe)

"NVO fondi Eiropā un Latvijā" (P. Brandellero)

"NVO fonda projektu iesniedzēju un projektu īstenotāju viedoklis par NVO fondu – aptaujas rezultāti, secinājumi (NVO viedoklis, SIF viedoklis)" (L. Vecā)

Semināra ziņojums (LV)

Report of the seminar (ENG)