Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tiks apkopoti iedzīvotāju iesniegumi par diskrimin[..]

Tiks apkopoti iedzīvotāju iesniegumi par diskriminācijas gadījumiem

Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni Velotūres “Ieminies par iecietību 2010” ietvaros apkopos iedzīvotāju iesniegumus par dažādiem diskriminācijas gadījumiem. Iesniegumus pieņems elektroniski, kā arī speciāli izveidotā pastkastēs septiņās pilsētās, kurās paredzētas galvenās velotūres pieturvietas laikā no 24.jūlija līdz 1.augustam, un Latvijas Sarkanā Krusta birojos Saldū, Jelgavā, Rīgā, Cēsīs, Ogrē, Aizkrauklē un Rēzeknē.

Lai veicinātu iecietību sabiedrībā un nepieļautu tiesiskās apziņas mazināšanos, kad tiek pieļauti diskriminācijas gadījumi, svarīga ir aktīva sabiedrības līdzdalība savu tiesību aizsargāšanā. Ar iesniegumu palīdzību aicināsim atklāt tās situācijas, kurās iedzīvotāji tikuši diskriminēti rases, nacionālās vai etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, veselības stāvokļa, vecuma, reliģiskās piederības, politiskās vai citas pārliecības dēļ, bet par šiem gadījumiem nav vērsušies tiesā vai citās tiesību sargājošās iestādēs.

Pēc Velotūres - š.g. 3.augustā- īpašā pastkaste ar iesniegumiem tiks nogādāta Tiesībsargam. Pēc iesniegumos norādītās informācijas izvērtēšanas, tiks sniegta atbilde vai iespējama pārkāpuma gadījumā pieņemts lēmums par pārbaudes lietas ierosināšanu. Pārbaudes lietas ietvaros pirmstiesas ceļā tiks panākts mierizlīgums, vai sniegts ieteikums ar rekomendējošu spēku.

2009. gada Eirobarometra dati norāda, ka Latvijā 67% iedzīvotāji uzskata, ka vecums ir viens no galvenajiem diskriminācijas iemesliem, tam seko invaliditāte (64%) un diskriminācija pēc seksuālās orientācijas (40%).

"Eiropas Savienība savā ziņā ir projekts, kas iemiesu stingru vēršanos pret diskrimināciju. Neskatoties uz faktu, ka to veido 500 miljoni ļoti dažādu cilvēku no 27 atšķirīgām valstīm, ES ir veiksmes stāsts, kuram līdzīga nav visā pasaulē. Veiksme, protams, nenāk pati nosi sevis, pie tās jāstrādā, un tāpēc Eiropas Komisija jau vairākus gadus līdzās citām aktivitātēm rīko arī informatīvo kampaņu "Par dažādību. Pret diskrimināciju". Velotūre "Ieminies par iecietību 2010" ir daļa no šīs kampaņas, un es ceru, ka tā mudinās cilvēkus ne tikai padomāt par diskrimināciju, bet pašiem aktīvi rīkoties - ziņot par gadījumiem, kad, piemēram, sievietei atteikts darbs viņas dzimuma dēļ," norāda Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca.

Velotūre “Ieminies par iecietību 2010” notiks no 24. jūlija līdz 1. augustam ar mērķi rosināt savstarpējo toleranci. Velotūres publisko pasākumu laikā pilsētās būs iespējams konsultēties ar Tiesībsarga biroja juristu, taču iesniegumus darba dienās var aizpildīt Tiesībsarga birojā Rīgā, Baznīcas ielā 25 vai arī rakstīt uz , lai saņemtu iesnieguma formu elektroniski. Iesnieguma formu iespējams atrast arī www.lskj.lv un www.redcross.lv mājas lapās. Pēc aizpildīšanas iesniegumus jāsūta uz

Velotūres laikā iesnieguma anketas varēs aizpildīt:

SALDŪ- Sarkanā Krusta telpās Skrundas ielā 12 (tel. 63881030) vai arī 24. jūlijā Kalpaka laukumā;

JELGAVĀ- Sarkanā Krustā Stacijas ielā 13, pirmdien, trešdien, ceturtdien no 11:00-15:00 vai 24. jūlijā Jelgavas pils salā;

RĪGĀ- Sarkanā Krusta telpās Šarlotes ielā 1d (tel. 67686307); Aglonas ielā 35/3; Aptiekas ielā 8; Gaiziņa ielā 7 vai 25.jūlijā Origo Summer Stage;

CĒSĪS- Sarkanā Krusta telpās Raunas ielā 4 (tel. 64120782) vai 27. jūlijā Rožu laukumā;

OGRĒ- Sarkanā Krusta telpās Grīves prospektā 46 (tel. 65023515) vai 28. Jūlijā pie Kultūras nama;

AIZKRAUKLĒ- Sarkanā Krusta telpās Daugavas ielā 1a (tel. 65124605);

RĒZEKNĒ- Sarkanā Krusta telpās Zemnieku ielā 16A (tel. 64625292) vai 1. augustā Raiņa parkā.


Tiesībsarga birojs
Baznīcas iela 25,
Tel. 67686768, www.tiesibsargs.lv
e-pasts:

Agnija Jankovska
LSKJ vadītāja
Tel. 67336653, www.lskj.lv
e-pasts:


Iesniedz rakstu par diskrimināciju līdz 17.09.2010 un vinnē 5000 EUR http://journalistaward.stop-discrimination.info/