Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana Latvija[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds“ ietvaros

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka 2010.gada 2.septembrī noslēdzās apakšprojektu iesniegumu pieņemšana otrajā kārtā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros. Līdz apakšprojektu iesniegšanas termiņa beigām saņemti 110 apakšprojekta iesniegumi.

Līdz apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām Sabiedrības integrācijas fondā saņemti 110 apakšprojektu (turpmāk – projektu) iesniegumi projektu atklātā konkursa otrajā daļā.

NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem. Apakšprojektu konkursā bija iespējams iesniegt mikro un makro projektus. Mikro projekta apjoms ir 10 000 – 50 000 Šveices franku (4600 – 23 000 latu), tai skaitā 5% ieviesēja līdzfinansējums, savukārt makro projekta apjoms ir 50 000 – 200 000 Šveices franku (23 000 – 92 000 latu), tai skaitā 10% ieviesēja līdzfinansējums. Kopējais pieejamais finansējums šīs grantu shēmas ietvaros ir 3 623 530 CHF ekvivalents latos.

Projektu iesniegumu 2.daļas (noslēguma) vērtēšanas rezultāti būs zināmi š.g. novembrī