Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Apstiprināti papildu projektu iesniegumi atklātajā[..]

Apstiprināti papildu projektu iesniegumi atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātē Nr.1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Apstiprināti papildu projektu iesniegumi atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātē Nr.1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

 Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka saskaņā ar 2010.gada 3.augusta grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.850 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”” projektu iesniegumu atlasei ir piešķirts papildus finansējums 86758,73 latu apmērā, līdz ar to ir radusies iespēja apstiprināt papildu projektu iesniegumus, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu un iepriekš tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Ņemot vērā iepriekšminēto, atbalstu savu projektu īstenošanai saņems vēl 3 projektu iesniedzēji – divi plānošanas reģioni un viena valsts tiešās pārvaldes iestāde.

Atbalstu pēc nosacījumu izpildes saņems:

Iesniedzējs
Projekta nosaukums
Kurzemes plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Vidzemes plānošanas reģions
Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Vidzemes plānošanas reģionā
Valsts probācijas dienests
Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.