Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departa[..]

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu

Tiek izsludināts „Sabiedrības integrācijas programmas” projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām finansiāla atbalsta saņemšanai.
Projektu konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.
Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuru darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

 Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;

  • sociālās integrācijas veicināšana;

  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

 

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

  • mazo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir līdz 1000 LVL;

  • lielo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir no 1001 līdz 5000 LVL.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 70 000 LVL.

 

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2011.gada 1. marta līdz 2011.gada 15.novembrim.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 31.janvāris, plkst.16.00.

 

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā (ja tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam).

Papīra formā (1 oriģināls un 2 kopijas) jāiesniedz slēgtā aploksnē Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikumu, projekta pieteikumu cauršujot un apliecinot.

Projekta pieteikuma elektronisko versiju jānosūta uz e-pasta adresi: ar norādi „Projektu konkursam” līdz norādītajam termiņam.

 

Projektu konkursa nolikums un veidlapa atrodama mājas lapā www.iksd.riga.lv. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

 

Lai palīdzētu interesentiem no biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 18.01.2011., pulksten 15.00-17.00, Rīgas Domē, Rātslaukumā 1, 508.telpā. Semināram lūdzam pieteikties rakstot uz e-pastu līdz 17.01.2011.

 

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Grīntāles pa tālruni 67181657 vai e-pastu:

 

Saistošie dokumenti:

- Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa nolikums;

- 1.pielikums Projekta pieteikuma veidlapa;

- 2.pielikums Projekta budžets;

- 3.pielikums Apliecinājums;

- 4.pielikums Saturiskā atskaite;

- 5.pielikums Finanšu atskaite.