Начало > Фонд интеграции общества

2010.gada Sabiedrības vienotības balvas 2011.gada 4.marta ceremonija

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Svinīgajā ceremonijā jau astoto gadu pēc kārtas pasniegtas vairākas balvas. Galvenā balva - Sabiedrības vienotības balva tika pasniegta biedrībai „Ziemeļu kaija” par ilglaicīgu un sistemātisku darbību sabiedrības integrācijas veicināšanā. Šo balvu pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Biedrība “Ziemeļu kaija” ir starpetniska organizācija, kas darbojas sociāli nelabvēlīgā vidē kā integrācijas kultūras centrs, aptverot folkloras studijas, bibliotēku un tematiskas nodarbības. Tās darbības mērķa grupa ir bērni un jaunieši.

Sabiedrības vienotības balvas pasniegšanas ceremonija

(No kreisās: Natālija Kaže, Vladimirs Novikovs, biedrības "Apvienība "HIV.LV"" pārstāvis, kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pārstāve, Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, biedrības "Ziemeļu kaija" pārstāve, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs, un labklājības ministre Ilona Jurševska).

IMG_9824-2mVladimirs Novikovs IMG_9654-1mbiedrības "Apvienība "HIV.LV"" pārstāvis IMG_9874-1mbiedrības "Ziemeļu kaija" pārstāve IMG_9698-1m"Patvērums "Drošā māja"" pārstāve IMG_9747-1mNatālija Kaže

Tika pasniegtas arī veicināšanas balvas “par ieguldījumu iecietības veicināšanā” un “par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veidošanā”, kuras saņēma: biedrība „Apvienība Hiv.lv” par iecietības veicināšanu sabiedrībā pret stigmatizējamo pacientu grupu - šo balvu pasniedza tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs; biedrība „Patvērums „Drošā māja”” par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem - šo balvu pasniedza labklājības ministre Ilona Jurševska; Natālija Kaže par ilgstošu darbību sabiedrības integrācijas jomā - šo balvu pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš; Vladimirs Novikovs par radošu un kvalitatīvu darbību sabiedrības integrācijas jomā, radot sapratni starp dažādu nacionalitāšu bērniem un pieaugušajiem - šo balvu pasniedza kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.