esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Solāriju un sauļošanās asociācijas kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Latvijā kosmētiskā iedeguma pakalpojuma izmantošana ir plašāka kā vidēji Eiropas Savienībā, tomēr šobrīd nav izstrādāta likumdošana, kas regulētu pakalpojuma sniedzēju darbību un kontrolētu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Kā zināms, nekvalitatīva kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšana var būt ādas vēzi veicinoša un pat izraisoša, tāpēc īpaši svarīga ir pakalpojumu sniedzēju darbības un kvalitātes kontrole. Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”, īstenojot projektu, pieredzes apmaiņas rezultātā būs spējīga piedalīties likumdošanas izstrādes un papildināšanas procesā, tādējādi, veicinot patērētāju aizsardzību. Projekta rezultātā LSSA būs spējīga arī kvalitatīvi piedāvāt nozares publisko pakalpojumu, informējot sabiedrību par tiem pakalpojuma sniedzējiem, kuri ievēro augstākā līmeņa kvalitātes prasības un līdz ar to neapdraud patērētāju veselību. Projekta rezultātā tiks palielināta LSSA un tās partneru kapacitāte, līdz ar to tās būs spējīgas veiksmīgi līdzdarboties likumdošanas pieņemšanas procesā, kā arī sniegt nozarē nepieciešamos publiskos pakalpojumus, tādējādi aizstāvot patērētāju un kvalitatīvi strādājošo pakalpojuma sniedzēju intereses.

Projekta rezultāti: Latvijā kosmētiskā iedeguma pakalpojuma izmantošana ir plašāka kā vidēji ES, tomēr šobrīd nav izstrādāta likumdošana, kas regulētu pakalpojuma sniedzēju darbību un kontrolētu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Kā zināms, nekvalitatīva kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšana var būt ādas vēzi veicinoša un pat izraisoša, tāpēc īpaši svarīga ir pakalpojumu sniedzēju darbības un kvalitātes kontrole. Projekta ietvaros tika stiprināta biedrības „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”(LSSA) kapacitāte ar mērķi attīstīt LSSA piedāvātos publiskos pakalpojumus atbilstoši kvalitātes standartiem. Projektā notika diskusijas par situāciju nozarē un aktuālajiem jautājumiem, kā arī par kvalitātes prasībām kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniedzējiem. Tika veikti divi pētījumi (1) par sabiedrības zināšanām nozarē un (2) nozares pakalpojumu sniedzēju kvalitāti. LSSA uzlaboja un regulāri aktualizēja mājas lapu www.saulojiesdrosi.lv. Tāpat projekta rezultātā tika apzināti kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniedzēji un to atbilstība kvalitātes prasībām. Kvalitātes kritērijus izturējušiem pakalpojuma sniedzējiem tika piešķirtas kvalitātes zīmes "Sauļojies droši!". Informācija par drošajiem pakalpojuma sniedzējiem tiks izplatīta interneta lapā www.saulojiesdrosi.lv.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2012-02-29
Projekta kopējais finansējums: 21 372.26 EUR / 15 020.51 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 876.20 EUR / 13 969.07 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 496.06 EUR / 1 051.44 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 21 372.26 EUR / 15 020.51 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 876.20 EUR / 13 969.07 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 496.06 EUR / 1 051.44 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/093
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”
Sadarbības partneris: Biedrība „Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija”,Biedrība „Latvijas Blondīņu asociācija”,Biedrība „Ideju atbalsta centrs”
Uzsākšanas datums: 01.04.2011.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, LV-1050
Telefons: 29116060
Fakss: 67544881
Statuss: Pabeigts