esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Līdzdalība - labākas valsts politikas veidotājs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekts vērsts uz biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija” un ‘Saules siltums” kapacitātes stiprināšanu, lai paaugstinātu projektu sagatavošanai un īstenošanai nepieciešamās zināšanas un sniegtu kvalitatīvu nevalstiskā sektora pienesumu atjaunojamo energoresursu attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas virzībā Latvijā. Projektā tiks īstenotas apmācības abu biedrību darbiniekiem un biedriem, veikta Austrijas un Igaunijas prakses izpēte atjaunojamo energoresursu un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, kā arī veikta Austrijas, Igaunijas un Latvijas normatīvo aktu analīze un sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām. Tiks sagatavoti atzinumi par EM un VARAM izstrādātajiem tiesību aktu projektiem atjaunojamo energoresursu nozarē. Tiks izpētītas ES finansējuma piesaistīšanas iespējas energoefektivitātes intensificēšanā Latvijā, lai mazinātu valsts atkarību no importētajiem energoresursiem, vienlaikus uzlabojot apkārtējās vides tīrību, dzīves kvalitāti un panākot resursu ietaupījumu gala patērētājam.

Результаты проекта: Projekts bija vērsts uz biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija” un ‘Saules siltums” kapacitātes stiprināšanu, lai paaugstinātu projektu sagatavošanai un īstenošanai nepieciešamās zināšanas un sniegtu kvalitatīvu nevalstiskā sektora pienesumu atjaunojamo energoresursu attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas virzībā Latvijā. Projektā tika veiktas apmācības abu biedrību darbiniekiem un biedriem par projektu vadību, finanšu plānošanu un uzskaiti, publisko iepirkumu, MS Project programmas iespējām, 4 cilvēki piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Vīnē, kur guva pieredzi ESCO modeļa ieviešanā, iepazinās ar Austrijas pieredzi energoaudita veikšanā un energoefektivitātes paaugstināšanas procesa veicināšanā, 3 biedrības pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Igaunija- Tallina un Tartu , kur iepazinās ar Igaunijas pieredzi dzīvojamo ēku siltināšanā. Projekta ietvaros veiktā Austrijas un Igaunijas prakses izpēte atjaunojamo energoresursu un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, kā arī Austrijas, Igaunijas un Latvijas normatīvo aktu analīze apkopota 2 pētījumos, sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos. Tika sagatavoti atzinumi par EM un VARAM izstrādātajiem tiesību aktu projektiem atjaunojamo energoresursu nozarē.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-03-26
ESF финансирование: 23 217.60 EUR / 16 317.42 LVL;
  • ESF финансирование: 21 376.46 EUR / 15 023.46 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 841.14 EUR / 1 293.96 LVL;
ESF награждено: 23 217.58 EUR / 16 317.41 LVL;
  • ESF награждено: 21 376.46 EUR / 15 023.46 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 841.12 EUR / 1 293.95 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/071
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
Партнер: Biedrība „Saules siltums”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 30.11.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-4, Rīga, LV-1050
Tелефон: 29488486
www: http://www.latea.lv
Cтатус: проект осуществлён